Opublikowano:

Jakie normy techniczne powinno spełniać oświetlenie ogrodowe?

lampa w ogrodzie

Oświetlenie ogrodowe jest nie tylko dekoracyjnym elementem, ale również spełnia ważne funkcje praktyczne, takie jak oświetlenie drogi czy wyjścia. Dlatego ważne jest, aby spełniało określone normy techniczne, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wymagania, jakie powinno spełniać oświetlenie ogrodowe.

Normy opisujące wymagania dla oświetlenia ogrodowego

Unia Europejska (UE) ustanowiła kilka norm dotyczących ogrodowych produktów oświetleniowych, w tym EN 60598-1 (wymagania ogólne) i EN 60598-2-1 (wymagania szczegółowe dla opraw oświetleniowych). Normy te obejmują takie zagadnienia jak bezpieczeństwo elektryczne, wymagania dotyczące wydajności, wymagania konstrukcyjne, wymagania dotyczące oznakowania i etykietowania oraz procedury badawcze. Ponadto oświetlenie do ogrodu powinno spełniać odpowiednie normy krajowe. W Polsce normy dotyczące oświetlenia ogrodowego są ustalane przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

Klasa IP

Klasa IP jest systemem klasyfikacji używanym do określenia poziomu ochrony zapewnianej przez obudowę przed wodą i pyłem. Im wyższy stopień IP, tym większa ochrona obudowy. Dwie cyfry w klasyfikacji IP oznaczają dwa różne poziomy ochrony — jeden dla pyłu i jeden dla wody. Pierwsza cyfra oznacza ochronę przed ciałami stałymi, takimi jak kurz, natomiast druga cyfra oznacza ochronę przed cieczami, takimi jak woda.

Liczba od 0 do 6 określa poziom ochrony przed pyłem, przy czym 0 oznacza brak ochrony, a 6 oznacza pełną ochronę przed pyłem. Liczba od 0 do 8 określa poziom ochrony przed wodą, przy czym 0 oznacza brak ochrony, a 8 oznacza, że urządzenie jest w pełni odporności na zalanie wodą. Przykładowo, urządzenie z oznaczeniem IP68 oznacza, że jest całkowicie chronione przed kurzem i pyłem oraz jest w pełni odpornie na zalanie wodą.