Opublikowano:

Jak zintegrować lampy ogrodowe z domowym źródłem prądu?

lampa ogrodowa

Lampy ogrodowe zasilane z sieci elektrycznej w przeciwieństwie do popularnych lamp solarnych sprawdzą się o każdej porze roku i są niezależne od panujących warunków atmosferycznych. Każdy punkt świetlny musi być podpięty do sieci, dlatego najbardziej pracochłonne jest wykonanie odpowiednich rowów do puszczenia przewodów.

Instalacja zewnętrznego oświetlenia musi być zabezpieczona przed zwarciem, przeciążeniem i przebiciem. Niezbędny osprzęt trzeba umieścić na tablicy rozdzielczej – mowa o wyłącznikach nadmiarowoprądowych oddzielnie do każdego obwodu i wyłączniku różnicowoprądowym chroniącym przed porażeniem.

Rozciąganie przewodów

Najłatwiejsze w montażu są lampy ogrodowe stojące, ponieważ mogą być zasilane za pomocą przewodów o napięciu 230 V wyprowadzonych ponad grunt — można je podpiąć do gniazdka elektrycznego. Z kolei lampy osadzone w gruncie lub montowane w nawierzchniach z kostki brukowej powinny być zasilane obniżonym napięciem 12 V – konieczne jest wówczas zastosowanie transformatorów napięcia. Przy rozprowadzaniu instalacji trzeba dobrać odpowiedni kabel z uwzględnieniem obciążeń i spadków napięcia na długich odcinkach – ubytek nie powinien być większy 3% wartości nominalnej, czyli 7 V. Przy przewodach o długości do 50 m najlepiej użyć przewodów o przekroju żyły 1,5 mm, a w bardzo rozbudowanym systemie trzeba zastosować kabel pięciożyłowy.

Osadzanie i podłączenie lamp

Lampki stojące najlepiej osadzić w betonowym murku, w którym trzeba przygotować otwór do poprowadzenia kabla. Sposób podłączenia elektrycznego oraz montaż lampy zależy od wybranego modelu i wymogów producenta. Niemniej zawsze należy zadbać o odpowiednie zaizolowanie przewodów.

W zależności od konfiguracji przewody można połączyć bezpośrednio z zaciskami lub zastosować złączki rozgałęźne. W najprostszym wariancie wystarczy doprowadzić trzy przewody do zacisków końcowych, co stosuje się przy podłączeniu równoległym.