Opublikowano:

Czy montaż oświetlenia ogrodowego wymaga specjalnych zezwoleń?

montaż oświetlenia ogrodowego

Oświetlenie ogrodowe stanowi element małej architektury ogrodowej. W artykule 92 ustawy Prawo budowlane znajduje się katalog czynności, wobec których pozwolenie nie jest wymagane i na liście nie widnieje montaż lamp na działce. O tym, czy pozwolenie będzie konieczne, w znacznej mierze decyduje jednak skala inwestycji i intensywność planowanego oświetlenia. Przed przystąpieniem do montażu oświetlenia ogrodowego warto zatem udać się do urzędu i złożyć odpowiednie dokumenty. Jeśli nie zostanie zgłoszony sprzeciw, to można przystąpić do montażu lamp.

Plan oświetlenia ogrodu i wymogi montażowe

Przed wizytą w urzędzie warto mieć dokładnie rozpisany plan oświetlenia – trzeba zastanowić się, w którym miejscu staną lampy i jakim napięciem będą zasilane, a także do ilu obwodów będą podpięte. W przypadku zasilania napięciem sieciowym 230 V kabel musi mieć odporność napięciową izolacji do 1 kV oraz przekrój żył 2,5 mm2. Kable powinny być układane z dala od dużych drzew i fundamentów oraz rur wodociągowych na głębokości 70 cm. Lampy ogrodowe zasilane napięciem niskim, czyli 12 lub 24 V mogą zostać podpięte przewodem, który można umieścić w gruncie na dowolnej głębokości. Przekrój żyły w tym przypadku musi być dostosowany do ilości obwodów, które mają pracować niezależnie od siebie.

Jakie napięcie zastosować do oświetlenia działki?

O tym, czy zostanie zastosowane napięcie sieciowe, czy niskie decyduje przede wszystkim wielkość działki i dopuszczalna moc lampy. Do dużych lamp i podświetlenia elewacji przeważnie stosuje się napięcie 230 V. Na małych działkach, na których planujemy umieścić kilka punktów świetlnych, można zastosować instalację niskonapięciową. Wszystkie obwody elektryczne muszą zostać zabezpieczone na tablicy rozdzielczej z użyciem wyłączników nadmiarowoprądowych i przeciwporażeniowych.